Kazania

Zapraszamy do odsłuchania wybranych kazań wygłoszonych podczas naszych nabożeństw.

10 czerwca 2020 r.

7 czerwca 2020 r.

29 lipca 2018 r.