Naczelna Rada Kościoła

Prezydium Naczelnej Rady Kościoła

  • Prezbiter Naczelny: bp Marek Kamiński
  • Zastępca Prezbitera Naczelnego: Wojciech Trybek
  • Członkowie Prezydium: Sławomir Jagieła, Piotr Karaś, Zbigniew Zarożny, Leszek Mocha, Arkadiusz Krzywodajć

Prezbiterzy okręgowi

  • Okręg południowy: Edward Lorek
  • Okręg zachodni: Mirosław Szatkowski
  • Okręg zachodnio-wielkopolski: Stanisław Cieślar
  • Okręg pomorski: Józef Wziątek
  • Okręg północny: Krzysztof Hawrus
  • Okręg wschodni: Władysław Wigłasz